Careers

Join the team

โต๊ะกลมเป็นบริษัทขนาดเล็ก แต่มุ่งเน้นคัดสรรพนักงานที่มีคุณภาพ
เพื่อ ผลิตงานที่มีคุณภาพ และที่ สำคัญต้องเป็นผู้ที่มีลักษณะนิสัยและแนวคิด
ทัศนคติที่สามารถทำงานร่วมกันกับทีมงานเดิม ฉันท์พี่น้องได้เป็นอย่างดี

How to apply?

ส่งเอกสารทางการ มาตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

เอกสารทางการ (เป็นภาษาไทย)

  1. ประวัติส่วนตัว พร้อมรูปถ่ายที่เห็นชัดเจน (CV/Resume)
  2. ใบแสดงผลการศึกษา
  3. ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร พร้อมทั้งเหตุผลที่สนใจ และเงินเดือนที่คาดหวัง
  4. ผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร
  5. เอกสารประกอบการฝึกงาน อบรม หรือรางวัล ฯลฯ

แล้วส่งกลับมาที่ tohgloamhr@gmail.com

โดยตั้ง Subject เป็นชื่อของคุณ / ตำแหน่งที่สมัคร / เอกสารทางการและแบบทดสอบ / เบอร์ติดต่อ

ตัวอย่าง Subject : Suchart / Creative Stage Show / เอกสารทางการและแบบทดสอบ / 081 855 5555

Creative TV Program
1 ตำแหน่ง
สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ เขียนสคริปต์ ควบคุมการถ่ายทำ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Creative Stage Show /  Event / Concert
1 ตำแหน่ง
คิด เขียนงาน สร้างสรรค์งาน Stage Show/Event/Concert ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้กำกับได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ประสานงาน
1 ตำแหน่ง
ทำหน้าที่ประสานงานภายในบริษัท จัดการเอกสารต่างๆ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Editor
1 ตำแหน่ง
ตัดต่องานที่ได้รับมอบหมาย จัดเตรียมไฟล์งานเบื้องต้น สามารถใช้โปรแกรม Premiere Pro / Final cut pro ได้ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ