แร็ปบุก

ครั้งแรก กับรายการออนไลน์ของโต๊ะกลม
พร้อมแร็ป พร้อมบุก

จัดแสดงปี 2562 ทาง FACEBOOK TOHGLOAM และ YOUTUBE TOHGLOAM